fredag 21. oktober 2011

KLIMAX frokostseminar om byutvikling og vern, 08.november, kl. 0800-1130

Det inviteres til frokostmøte igjen i november:

8.november 2011 planlegger vi et KLIMAX frokostseminar om byutvikling og vern, hvor vi også har invitert to fagpersoner fra Sverige som vil fortelle om sine erfaringer fra byutvikling i sine respektive byer. Vi ønsker å avslutte seminaret med en paneldebatt med representanter som kan belyse ulike sider ved denne utfordringen.

På dette seminaret setter vi fokus på hvordan eldre sentrumsbebyggelse kan inngå som en ressurs for byutviklingen, og hvordan bevaring av viktige historiske bygningsressurser kan revitaliseres på en måte som også ivaretar deres historiske betydning og verdi. På seminaret deltar fagpersoner fra Sverige for å sette problemstillingen i Trondheim i et nordisk perspektiv.

Ønsker du å være med å utveksle meninger over en frokost er dette møtet å melde seg på!

Tid og sted: Dokkhuset i Trondheim 08.november, kl. 0800-1130

Frokost vil bli servert fra 8-08.30 og av hensyn til denne ønsker vil påmelding, påmeldingsfrist 31.oktober kl. 1500 – til javadd@stud.ntnu.no
(om nødvendig, kan den forlenges noen dager)

Presentasjoner fra tidligere frokostmøter er lagt ut på www.barekraftigarkitektur.no.

Multimediesenteret på NTNU filmer foredrag og paneldebatt, og det er viktig at alle foredragsholdere og paneldeltagere skriver under på skjemaet om tillatelse til filming som ligger på:
http://www.ntnu.no/multimedia
(kan eventuelt sendes som .doc eller .pdf)


Med vennlig hilsen

Javad Darvishi

Studentassistent

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar