fredag 9. oktober 2009

091013 Overflater og materialbruk - Surfaces and materials

KLIMAX frokostmøte på Dokkhuset i Trondheim kl.08:00-10:00

08:00-08:30
Økologisk frokost (NB! påmelding på brozed2009@gmail.com)

08:30-09:00
Glen Peters, Cicero, ”Full Climate Analysis of Buildings. -Can material properties be used to reduce climate impacts?” (in English)

09:00-09:30
Hans-Einar Lundli, Trondheim Kommune, Klimatilpasning i Trondheim Kommune (Presentasjon av planlagte tiltak) (in Norwegian)

09:30-10:00
Diskusjon og spørsmål