fredag 21. oktober 2011

KLIMAX frokostseminar om byutvikling og vern, 08.november, kl. 0800-1130

Det inviteres til frokostmøte igjen i november:

8.november 2011 planlegger vi et KLIMAX frokostseminar om byutvikling og vern, hvor vi også har invitert to fagpersoner fra Sverige som vil fortelle om sine erfaringer fra byutvikling i sine respektive byer. Vi ønsker å avslutte seminaret med en paneldebatt med representanter som kan belyse ulike sider ved denne utfordringen.

På dette seminaret setter vi fokus på hvordan eldre sentrumsbebyggelse kan inngå som en ressurs for byutviklingen, og hvordan bevaring av viktige historiske bygningsressurser kan revitaliseres på en måte som også ivaretar deres historiske betydning og verdi. På seminaret deltar fagpersoner fra Sverige for å sette problemstillingen i Trondheim i et nordisk perspektiv.

Ønsker du å være med å utveksle meninger over en frokost er dette møtet å melde seg på!

Tid og sted: Dokkhuset i Trondheim 08.november, kl. 0800-1130

Frokost vil bli servert fra 8-08.30 og av hensyn til denne ønsker vil påmelding, påmeldingsfrist 31.oktober kl. 1500 – til javadd@stud.ntnu.no
(om nødvendig, kan den forlenges noen dager)

Presentasjoner fra tidligere frokostmøter er lagt ut på www.barekraftigarkitektur.no.

Multimediesenteret på NTNU filmer foredrag og paneldebatt, og det er viktig at alle foredragsholdere og paneldeltagere skriver under på skjemaet om tillatelse til filming som ligger på:
http://www.ntnu.no/multimedia
(kan eventuelt sendes som .doc eller .pdf)


Med vennlig hilsen

Javad Darvishi

Studentassistent

tirsdag 18. oktober 2011

SUN2012 Sustainable Urban Neighbourhoods in Trondheim 21-23 June 2012

NTNU invites you to the SUN2012 conference in co-operation with iiSBE International Initiative for a Sustainable Built Environment. SUN2012 aims to focus on what happens in between buildings on a neighbourhood / community level: mobility, accessibility, attractiveness, resilience, and functionality of building clusters, infrastructure, people, green-blue structures and economy.

Some of the questions we are aiming to explore:

 • Think globally, act locally! How to facilitate change towards sustainable and resilient neighbourhoods?
 • Urban resilience. How much change can we handle?
 • Hidden infrastructures (energy, waste, water): What kind of change is needed to optimise their functionality under more harsh climate and demographic conditions?
 • Smart grids and synergy grids: do they change the energy paradigm, and can they be implemented everywhere?
 • Mobility: how do design neighbourhoods for pedestrians, cyclists, public transport and private cars?
 • Qualified density: can we optimise population density with regard to quality of life, architectural quality, and material and energy flows in the built environment?
 • Integrated environmental impact assessment: balanced embedded and use phase emissions
 • Can pushing the limits in neighbourhoods lead to a shift towards more service-based organisation, favouring green jobs and local economy?
 • Do neighbourhoods with green-blue structures make people more happy?
 • Do people consume/travel less when living in a high-quality neighbourhood?
 • Can shared facilities promote intergenerational understanding?
 • Can we measure, compare & evaluate neighbourhood qualities?

A Call for abstracts will be announced in the beginning of November 2011.

fredag 14. oktober 2011

+Hytte, ZEB Living Lab og Solar Decathlon Europe 2012

Studentene ved masterprogrammet i Bærekraftig arkitektur ved NTNU har nå
vært en uke i Madrid. Der har de møtt konkurrerende lag fra de 20
universitetetene som deltar i Solar Decathlon Europe og inspisert konkurransetomten.

Studenter og forskere ved NTNU ser for seg at de på denne tiden neste år er
i ferd med å demontere fremtidens +hytte, kanskje med en medalje om halsen.
De involverte parter innser imidlertid at det er mange detaljer som skal på
plass før den tid.

For å teste ut konseptet med +hytte skal det bygges en testversjon i
anledning konferansen Technoport RERC 2012 i Trondheim i april.
Dette vil hjelpe oss med å perfeksjonere byggets konsept og detaljer fram mot konkurransen og bygging i Madrid 2012, i samarbeid med partnere fra ZEB forskning, industri og undervisning.

Etter konkurransen i Madrid er planen at +hytta bygges opp på
NTNU og brukes som ZEB Living Lab. Det legges nå på best mulig måte til
rette for at +hytte skal kunne brukes til dette formålet i mange år fremover.

NTNU forbereder nå workshops hvor ZEB industripartnere inviteres for å
diskutere løsninger for +hytte og konkret framdrift i byggeplaner for å bygge verdens beste solenergihus.

For mer informasjon om prosjektet:
Vår norske nettside: http://www.sdenorway.no
Artikkel i TU: http://www.tu.no/bygg/article273929.ece
Solardecathlon webpage: http://en.sdeurope.org/