KLIMAX frokostmøter 2011

07.06.2011 Energi- og miljøtiltak og livsløpskostnader - erfaringer fra byggenæringen


Helge Rohn, Reinertsen AS Oslo - 
LCC i praksis - et spørsmål om ledelse og integrert planlegging


Kjetil Kronborg, Reinertsen AS Oslo - 
Byggekrav, energi og miljøtiltak - erfaringer i forhold til livsløpskostnader


23.03.2011 Bærekraftig oppgradering av bygninger for bedre energieffektivitet


Anders-Johan Almås (NTNU, Multiconsult,SINTEF Byggforsk) - 
Bærekraftig oppgradering av bygninger for bedre energieffektivitet


15.02.2011 Økte isolasjonstykkelser og tetthet - konsekvenser for fukt, inneklima og helse


Jan Vilhelm Bakke, Spesialist i Arbeidsmedisin, Førsteamanuensis, Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU - Lavenergi og passivhus. Mulige konsekvenser for helse og inneklima, positive og negative


Stig Geving, Professor, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU - 
Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse - resultater fra et forskningsprosjekt


12.02.2011 Passivt - passiv hus, Røa Miljøboliger, et naturlig ventilert lavenergiprosjekt

Frederica Miller, Gaia AS -
Passivt - passiv hus - Røa Miljøboliger, et naturlig ventilert lavenergiprosjekt