KLIMAX frokostmøter 2009

Frokostmøte 01.12.09

Ellen Devold, Ecobox, Norwegian Wood

Örjan Svane, KTH Stockholm, Hammarby Sjöstad

Evening lecture, 16.11.09

Bob Evans, Northumbria University, Governing sustainable cities

Frokostmøte 11.11.09

Sverre Inge Heimdal, Enova, Energibruk i boliger

Thomas Flower-Ellis og Sukhi Karlssen, Linesøya Passivhus

Frokostmøte 13.10.09

Hans-Einar Lundli, Trondheim Kommune, Klimatilpasning: Status og utfordringer for Trondheim kommune

Glen Peters, Cicero, “Full climate analysis of buildings. Can material properties be used to reduce climate impacts?” Albedo

Breakfast meeting 29.09.09

Terje Tretvik, SINTEF Teknologi og samfunn, Sykling og betydning av arealbruk, topografi, avstand og reisetid

Erling Holden, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Bærekraftig transport: Fysisk planlegging, livsstil eller teknologi?

Frokostmøte18.08.09

Jenny Palm, Linköpings Universitet, Gränsen offentligt-privat: hur långt in i hemmen kan offentliga styrmedel nå?

Wiktoria Glad, Linköpings Universitet, Passivhus i Sverige. Utvecklingen under 2000-talet