onsdag 30. november 2011

KLIMAX frokostseminar 6.desember AVLYST!

Hei,

Vi må dessverre avlyse KLIMAX frokostseminar 6.desember, men er på plass igjen i vår 2012.
Vi ønsker alle en fin avslutning av året.


Mvh

KLIMAX

tirsdag 1. november 2011

KLIMAX frokostseminar om byutvikling og vern, 08.november, dagens program!

Trondheim sentrum kjennetegnes av sin eldre bebyggelse, både den lave trehusbebyggelsen som er et av byens historiske trekkplastre, men også eldre murbebyggelse. Den bygningshistoriske dimensjonen blir ofte framhevet som en kvalitet, viktig for byens identitet og historiske forankring. Samtidig møter den eldre bebyggelsen utfordringer fra flere hold, på den ene siden utbyggingsinteresser som medfører riving; på den andre siden forfall og fraflytting. Dette er en internasjonal utfordring for eldre bysentra, og inngår i debatten om bærekraftig byutvikling.

På dette seminaret setter vi fokus på hvordan eldre sentrumsbebyggelse kan inngå som en ressurs for byutviklingen, og hvordan bevaring av viktige historiske bygningsressurser kan revitaliseres på en måte som også ivaretar deres historiske betydning og verdi. På seminaret deltar fagpersoner fra Sverige for å sette problemstillingen i Trondheim i et nordisk perspektiv.

Seminaret inngår i NTNUs møteserie Klimax frokostmøter om klimautfordringer og byggebransjen. Seminaret støttes av Trebyen Trondheim, Trondheim kommune, og Partnere for Nyskaping NTNU, NTE og Sparebank 1 SMN.

Tid/Tema/Foredragsholder
0800 - 0830 Frokost
0830 – 0840 Velkommen til seminaret. Introduksjon av prosjektet Trebyen Trondheim. Av Johannes Lipphardt, arkitekt, prosjektleder Trebyen Trondheim.
0840 – 0915 Trondheim gamle bystruktur, hva betyr den som ressurs for livet i sentrum? Av Margrethe Aas, arkitekt, Byplankontoret, Trondheim kommune.
0915- 0950 Arkitekten og antikvaren. Bevaring av historiske verdier i prosjekter for oppgradering og ombygging. Av Wivi-ann Reit, Kommunantikvarie, Kungsbacka kommune.
0950 - 1010 Kaffepause.
1010 - 1045 Fra noe gammelt og stygt til noe gammelt og fint. Om bevaring og utvikling av bydelen Haga i Göteborg. Av Ingrid Martens Holmberg, bebyggelsesantikvar, Masterprogrammet i kulturvård, Göteborg universitet.
1045 - 1120 Innmat eller indrefilet? Gårdsrommene i Trondheim sentrum. Av Dag Nilsen, 1.amanuens, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU.
1120 - 1135 Billedkavalkade: Trondheim, byutvikling og bymiljøvern gjennom 30 år. Av Svein Skibnes, arkitekt, Svein Skibnes arkitektkontor AS.
1135 Slutt.